Témata

23. října 2015

NOVÁ ADRESA!

Vážení přátelé, obchodní partneři,
dovolujeme si Vás tímto informovat, že naše kancelář byla přestěhována na novou adresu. Nyní nás najdete na adrese:

REYNAERS SYSTEMS, spol. s r.o.
U Průhonu 1589/13a
170 00 Praha 7

Uvedená adresa je určena také pro písemnou komunikaci. Telefonní čísla a e-mailové adresy zůstávají beze změn.

Těšíme se na Vás v naší nové kanceláři!

REYNAERS SYSTEMS


NEW ADDRESS!

Dear friends, our business partners,
we would like to inform You that our office was moved to the new address. Now you can find us here:

REYNAERS SYSTEMS, spol. s r.o.
U Průhonu 1589/13a
170 00 Praha 7

The new address is also intended for written communication. Phone numbers and e-mail addresses will be unchanged.

You are welcome in our new office!

REYNAERS SYSTEMS
www.reynaers.cz