Témata

23. října 2015

NOVÁ ADRESA!

Vážení přátelé, obchodní partneři,
dovolujeme si Vás tímto informovat, že naše kancelář byla přestěhována na novou adresu. Nyní nás najdete na adrese:

REYNAERS SYSTEMS, spol. s r.o.
U Průhonu 1589/13a
170 00 Praha 7

Uvedená adresa je určena také pro písemnou komunikaci. Telefonní čísla a e-mailové adresy zůstávají beze změn.

Těšíme se na Vás v naší nové kanceláři!

REYNAERS SYSTEMS


NEW ADDRESS!

Dear friends, our business partners,
we would like to inform You that our office was moved to the new address. Now you can find us here:

REYNAERS SYSTEMS, spol. s r.o.
U Průhonu 1589/13a
170 00 Praha 7

The new address is also intended for written communication. Phone numbers and e-mail addresses will be unchanged.

You are welcome in our new office!

REYNAERS SYSTEMS
www.reynaers.cz

1. října 2015

Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání - Vrchlabí

KCEV - exteriér

Nová budova vzdělávacího centra životního prostředí ve Vrchlabí představuje moderní pohled na vědu a její širší propojení s veřejností. Projekt byl iniciován Správou Krkonošského národního parku s cílem otevřít pro veřejnost a návštěvníky parku odborné debaty týkající se ochrany a zkoumání přírody. "Od samého počátku bylo hlavním cílem návrhu propojit budovu s přirozeným charakterem jejího umístění. Objekt měl být prezentován jako příklad toho, jak stavět v chráněné krajinné oblasti", říká architekt Petr Hájek o svém experimentálním projektu.

KCEV - exteriér

Budova jako taková připomíná krajinu a její střecha elegantně splývá s okolním prostředím díky její radikální a abstraktní geometrii.

KCEV - exteriér

"Jedním z nejnáročnějších aspektů byl návrh konstrukce prosklené fasády budovy. Skla s výškou 4,3 m s protipožární klasifikací EI 30 navržena a dodána firmou Nevšímal a zasklena v prvcích protipožární fasády Reynaers CW 50-FP jsou ve světě unikátem. Tento druh prosklené fasády je jedním z největších na světě. Druhým specifickým rysem stavby je geometrická betonová střecha, kterou pro nás navrhl Jaroslav Hulík," říká Petr Hájek.

KCEV - betonová střecha

Uvnitř budovy najdeme vzdělávací prostory s velkým sálem s kapacitou 76 míst, laboratoře, knihovny a menší učebny pro třicet studentů.

KCEV - interiér

INFORMACE O PROJEKTU:

Místo: Vrchlabí, Česká republika
Architekt: Petr Hájek
Použité systémy: CW 50-FP
Fotograf: Benedikt Markel
Zdroj: REPORT 15

www.reynaers.cz