Témata

18. listopadu 2014

Rozšíření systému CP 130-LS

CP 130-LS je systém posuvných dveří se zdvižně posuvným kováním. Stavební hloubka tohoto systému je ve standardním provedení 130 mm.


V poslední době získal systém CP 130-LS několik nových variant, které jsou odrazem požadavků moderní architektury a také samotných uživatelů, kteří žádají maximální prosklení a velké průchozí rozměry s minimálními překážkami.

Nové možnosti systému CP 130-LS

  • dveře posuvné do pouzdra
  • vícenásobná kolejnice "multi rail"
  • bezprahové řešení


DVEŘE POSUVNÉ DO POUZDRA

Tato nová varianta systému CP 130-LS umožňuje maximální propojení interiéru s exteriérem díky možnosti odsunutí křídel do pouzdra ve stěně. Napojení systému na ostění je provedeno v jedné rovině, a to při otevřených i zavřených křídlech.

Standardní pouzdro

Pouzdro může být viditelné nebo skryté, zapuštěné se stejným vzhledem a úpravou, jako ostění.

Zapuštěné pouzdro


VÍCENÁSOBNÁ KOLEJNICE "MULTI RAIL"

Multi rail umožňuje v jedné konstrukci až 8 kolejnic. Tím poskytuje uživateli průchozí otvor do exteriéru s maximálními rozměry.

Multi rail


BEZPRAHOVÉ ŘEŠENÍ

Toto řešení umožňuje výšku prahového profilu v jedné rovině s interiérovou i exteriérovou podlahou. Kolejnice pro každé křídlo je pouze v místě potřeby, čímž je dosaženo maximálního komfortu při průchodu. Průběžná podlaha působí navíc velmi esteticky a dokonale spojuje interiér s exteriérem.

Bezprahové řešení

Všechny nové varianty je možné libovolně kombinovat pro maximální volnost při návrhu posuvných dveří CP 130-LS.


Kombinace se zavřenými křídly

Kombinace s otevřenými křídly

Pro více informací nejen o systému CP 130-LS nás kontaktujte.

www.reynaers.cz

3. listopadu 2014

Lazika Municipality, Gruzie

Lazika Municipality je nová budova úřadu města Lazika, mladého rozvíjejícího se gruzínského města na pobřeží Černého moře.

Lazika Municipality, Gruzie

Z důvodu velkého časového omezení celé stavby byla budova s plochou 1500 m² postavena za pouhých 168 dní, a to díky použití montované ocelové konstrukce.

1. patro

Budova je rozdělena na tři na sobě nezávislé části, z nichž každá má vlastní vchod z ulice. V přízemí je hlavní vchod do části úřední budovy určené pro veřejnost.

2. patro

Ve druhém patře se nachází svatební síň se vstupem na velký balkon a třetí patro, které se jakoby vznáší dvacet metrů nad zemí, je určeno kancelářím stavebního úřadu.

3. patro

Řešení s nosnými ocelovými pilíři bylo použito z důvodu podloží stavby, které se skládá z bažin a mokřadů. Nosné piloty jsou zapuštěny až do hloubky 25 metrů, což eliminuje jakékoliv problémy způsobené možným zemětřesením nebo vzestupem hladiny moře.

Lazika Municipality, Gruzie

INFORMACE O PROJEKTU:

Místo: Lazika, Gruzie
Architekt: Architects of Invention
Fotograf: Nakanimamasakhlisi Photo Lab.
Použité systémy: CS 77, CW 50-SC

www.reynaers.cz