Témata

8. října 2012

Tepelně technické výpočty v kanceláři Reynaers

Vážení čtenáři,
v naší kanceláři máme nyní možnost vypracování tepelně technických výpočtů pomocí programu Area 2011 a jeho nástavby Meshgen Area 2011. Jediné, co k takovému výpočtu od našich zákazníků potřebujeme, je výkres hodnoceného detailu ve formátu DXF.

Program Meshgen Area je určen k vytváření vstupních dat potřebných pro numerický výpočet pole teplot a částečných teplot vodní páry v programu Area.

Program Area pak umožňuje výpočet 2D stacionárního vedení tepla a vodní páry metodou konečných prvků, hodnocení okenních konstrukcí podle ČSN EN ISO 10077, výpočet tepelných toků detailem a mimo jiné i hodnocení tepelných mostů podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540.

Hodnocení nejnižší vnitřní povrchové teploty můžeme názorně ukázat na detailu ostění systému CS104 s použitím napojovacího profilu Reynaconnect.


Tento detail je převzat z brožury Doporučené detaily napojení systémů Reynaers na stavební konstrukce, která byla zpracována ve spolupráci s firmou Tremco illbruck a je zde volně ke stažení.

Průběh izotermy 8,25°C a 11,58°C (hodnoty dle ČSN 730540-2) v detailu ostění okna systému CS 104

Z detailu výše je patrné, že ostění okna se zasklením o součiniteli prostupu tepla Ug=0,5W/m2K vyhoví doporučeným hodnotám dle ČSN 730540-2 na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu jak na samotném okně, tak na jeho okolí.
Na následujícím obrázku je patrné znázornění průběhu teplot v ploše celého hodnoceného detailu.

Teplotní pole v detailu ostění okna systému CS 104

Věříme, že tyto nové možnosti budou velkým přínosem nejen pro nás, ale i pro naše zpracovatele a architekty a naše společná práce opět dostane nový rozměr.

Zdroj: www.kcad.cz