Témata

1. srpna 2012

Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov

Nová budova Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově


Areál školy se nachází ve středu města a rozléhá se na nábřeží Lobezského potoka při soutoku s řekou Ohří. Celý areál je uzavřený v sourodou zástavbu pěti objektů a působí nově jako komplex vizuálně sladěných budov s jednoznačným členěním a funkčností.


Nová školní budova bude sloužit výhradně výuce všeobecně vzdělávacích předmětů. Záměrem architekta Romana Kouckého bylo vytvořit společné prostory pro komunikaci mezi studenty, jako základ moderního vzdělávacího centra.


Stavba zaujme specifickým konstrukčním řešením průchodů a otvorů v jednotlivých podlažích i světlem oživujícím společné prostory ve dvou urbanistických úrovních.


Nová budova obsahuje:
- 26 nových učeben
- laboratoř fyziky a chemie
- 2 učebny výpočetní techniky
Všechny učebny disponují nejmodernějšími vzdělávacími technologiemi


Název stavby: Projekt revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov
Investor: Karlovarský kraj, ISŠTE Sokolov
Projektant: RECONSTRUCTION s. r. o.
Zhotovitel: SYNER, s. r. o., ALGON, a. s., ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.
Období realizace: 12/2009 - 04/2012
Zpracovatel systémů Reynaers: Kalibra Nova, s.r.o.
Zdroj foto: Stavby Karlovarského kraje