Témata

28. srpna 2012

Terminál letiště Brno - Tuřany


Návrh nové odletové haly pochází z ateliéru brněnského architekta Petra Parolka. V prostředí Brna představuje tato osobitá stavba poměrně razantní odklon od tradičního dědictví funkcionalismu a bývá nejčastěji řazena k organické architektuře a k high-tech stylu.


Základem nosné konstrukce jednolodní oblé haly o rozměrech 44,5 x 81 m je šest mohutných, v interiéru přiznaných příhradových oblouků, aerodynamický šupinatý plášť budovy je zvenku pokryt šestiúhelníkovými šablonami z titanzinkového plechu.


Interiér je vyveden čistě, v neutrálních barvách, důležitou roli zde hraje proměnné denní i umělé světlo. Terminál byl otevřen v roce 2006, následující rok obdržel v celostátní soutěži titul Stavba roku 2007.


Investor: město Brno
Realizace: 2006
Zpracovatel systémů Reynaers: Dosting
Použité systémy: CW501. srpna 2012

Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov

Nová budova Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově


Areál školy se nachází ve středu města a rozléhá se na nábřeží Lobezského potoka při soutoku s řekou Ohří. Celý areál je uzavřený v sourodou zástavbu pěti objektů a působí nově jako komplex vizuálně sladěných budov s jednoznačným členěním a funkčností.


Nová školní budova bude sloužit výhradně výuce všeobecně vzdělávacích předmětů. Záměrem architekta Romana Kouckého bylo vytvořit společné prostory pro komunikaci mezi studenty, jako základ moderního vzdělávacího centra.


Stavba zaujme specifickým konstrukčním řešením průchodů a otvorů v jednotlivých podlažích i světlem oživujícím společné prostory ve dvou urbanistických úrovních.


Nová budova obsahuje:
- 26 nových učeben
- laboratoř fyziky a chemie
- 2 učebny výpočetní techniky
Všechny učebny disponují nejmodernějšími vzdělávacími technologiemi


Název stavby: Projekt revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov
Investor: Karlovarský kraj, ISŠTE Sokolov
Projektant: RECONSTRUCTION s. r. o.
Zhotovitel: SYNER, s. r. o., ALGON, a. s., ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.
Období realizace: 12/2009 - 04/2012
Zpracovatel systémů Reynaers: Kalibra Nova, s.r.o.
Zdroj foto: Stavby Karlovarského kraje