Témata

18. června 2012

MINERGIE® - Známka vysoké energetické účinnosti

Vážení čtenáři,
dovolujeme si Vás informovat o našich mimořádně energeticky účinných systémech s certifikátem MINERGIE®, vysoce tepelně izolovaných hliníkových konstrukcích a s nimi souvisejících inovovaných produktech.


Evropská unie apeluje na snižování celkové energetické náročnosti. Odhaduje se, že 35 až 40 % produkce CO2 má na svědomí energetická náročnost budov. Brzy bude zavedeno opatření pro snižování spotřeby energie, produkování emisí skleníkových plynů a omezení závislosti na primárních energetických zdrojích. Od roku 2020 budou muset veškeré nové budovy splňovat téměř nulové energetické standardy. Jako výrobce energeticky úsporných stavebních prvků určených do pasivních a nízkoenergetických budov nabízíme nové a inovované systémy, které přispívají k dosažení těchto parametrů.

"Reynaers Aluminium intenzivně podporuje
energetickou účinnost staveb."


MINERGIE®

Kromě základních produktů s různými parametry je v nabídce varianta rámové konstrukce CS 86-HI s unikátními tepelně technickými, mechanickými a bezpečnostními vlastnostmi. Tento systém dosahuje v kombinaci s trojsklem celkové hodnoty součinitele prostupu tepla UW ≤ 0,8 W/m2K, a tak splňuje požadavky MINERGIE-P.

CS 104

Vylepšený systém CS 104 pro okna a dveře umožňuje dosáhnout pasivního standardu s ještě větší účinností. Při použití zasklení se součinitelem prostupu tepla Ug = 0,6 W/m2K splní okna z profilů CS 104 spolehlivě parametry pasivních domů. Pomocí trojskel lze dosáhnout dokonce hodnoty UW = 0,66 W/m2K celého okna, která se pohybuje výrazně pod hodnotami kladenými na pasivní domy.

Dalším takovým systémem je systém zdvižně posuvných dveří CP 155-LS MINERGIE, který má minimální hodnotu součinitele prostupu tepla rámu Uf = 1,07 W/m2K a snadno tak dosahuje celkové hodnoty UW = 1,0 W/m2K.

CP 155-LS Minergie

Proč právě systémy Reynaers Aluminium?

Okna, dveře, posuvné systémy a fasády - CS86-HI, CP 155-HI a CW 50-HI
HI (High insulated) systémy jsou systémy s nejvyšším standardem tepelně izolačních parametrů U
W ≤ 1,0 W/m2K, čímž redukují náklady na vytápění a přispívají ke snižování produkce CO2 již od 30 %.


Zdvižně posuvné dveře CP155 Minergie

Tato konstrukce umožňuje fixní zasklení do rámu, zapuštění fixní části do ostění a je tedy viditelné pouze křídlo. Stavební hloubka je 192 mm s vynikajícími hodnotami U&nbspW = 1,0 W/m2K s izolačním trojsklem. Výhodou je také možnost zasklívání zvenku pro snadnější manipulaci s velkými a těžkými tabulemi na stavbě.


BS 100 Solar

Fotovoltaické panely integrované do hliníkových systémů nejen chrání budovu před nežádoucím slunečním zářením, ale zejména transformují sluneční energii na elektrickou bez jakýchkoliv vedlejších dopadů na životní prostředí.

Ventalis

Samoregulační ventilační systém Ventalis

Systém Ventalis umožňuje přirozené větrání interiéru s výměnou vzduchu 50 l/hod a akustikou RW = 35 dB. Jednotky sami regulují přívod vzduchu a udržují tak konstantní větrání, čímž se snižují náklady na nucené větrání a chlazení interiéru.

Reynaers Aluminium nadále vyvíjí nové produkty a inovuje ty stávající, čímž zvyšuje trvalý přínos hliníkových systémů v oblasti ochrany životního prostředí.

www.reynaers.cz