Témata

14. prosince 2012

Hliníkové dveře Reynaers

Pro správnou volbu nových hliníkových dveří je třeba si v první řadě stanovit několik základních parametrů, podle kterých je možné vybrat vhodný profil a řešení maximálně vyhovující potřebám investora.

Hliníkové dveře Reynaers můžeme rozdělit z hlediska estetického a funkčního provedení do tří základních skupin:
 • ploché dveře s přisazenými panty = standardní provedení, vyšší únosnost
 • ploché dveře s válcovými panty = standardní provedení s designovými panty
 • dveře z okenních profilů = lepší tepelné vlastnosti


Rozdělení dveří Reynaers

Některé systémy v provedení dveří z okenních profilů navíc umožňují až tři tvarové varianty.

Varianty okenních profilů

Kromě uvedených variant jsou také možné skryté dveřní panty.

Skrytý dveřní pant

Jedním z hlavních aspektů pro výběr AL dveří jsou jejich tepelné vlastnosti, které jsou přímo závislé na stavební hloubce profilu. Reynaers nabízí dveře ze systémů řady Concept system od neizolovaných interiérových dveří CS59-Pa, přes izolovaný Eco systemCS59, CS68 a CS77 až po vysoce izolované dveře CS86-HI a dveře pro pasivní a nízkoenergetické domy CS104.

Stavební hloubky rámů:
 • 50mm - Eco system
 • 50mm - CS59-Pa a CS59
 • 59mm - CS68
 • 68mm - CS77
 • 77mm - CS86-HI
 • 95mm - CS104

Hodnoty součinitele prostupu tepla profilů Uf:
 • Eco system - Uf ≥ 2,20W/m2K
 • CS59 - Uf ≥ 3,08W/m2K
 • CS68 - Uf ≥ 1,80W/m2K
 • CS77 - Uf ≥ 1,60W/m2K
 • CS86-HI - Uf ≥ 1,20W/m2K
 • CS104 - Uf ≥ 0,88W/m2K

Většina dveřních a okenních systémů disponuje možností zvýšené odolnosti proti vloupání WK2, v budoucnu budou rozšířeny i o odolnost WK3. Některé jsou také k dispozici v protipožární variantě s odolností EI30 a EI60 či ve variantě s odolností proti střelám až do třídy FB6 (Kalashnikov).

Protipožární systém CS77-FP       Systém odolný proti střelám CS77-BP

Do dveřních i okenních rámů je možné zakomponovat samoregulační ventilační jednotky Ventalis.

Ventilační jednotka Ventalis

Dalším důležitým prvkem je dveřní práh. Ten může být klasický s dorazovým těsněním (vyšší izolace), jako prahová lišta a nebo jako padací lišta (vyšší zvuková izolace, kouřotěsné uzávěry).

Varianty dveřních prahů


Inovace
Dveře ze systému CS86-HI v letošním roce doznaly hned několik rozšíření:
 • Panel door - ploché provedení dveří
 • Finger protection - dveře s ochranou proti skřípnutí prstů.

Panel door  Finger protection door


Důležitou součástí dveřních konstrukcí jsou samozřejmě také zámky. Reynaers má nyní v nabídce rozsáhlou řadu bezpečnostních dveřních zámků od německé firmy FUHR. Těmto zámkům byl věnován samostatný článek Nové řešení zámků v systémech Reynaers.Povrchové úpravy
Hliníkové slitiny mají oproti ostatním běžně používaným materiálům pro okna a dveře obrovskou výhodu v naprosté svobodě při výběru povrchové úpravy. Reynaers nabízí více než 400 vysoce kvalitních barev:
 • lesklé a matné práškové barvy RAL
 • pastelové odstíny
 • strukturovaný lak se samočisticí funkcí Coatex
 • barvy se zvýšenou odolností proti poškrábání
 • eloxované odstíny
 • imitace dřeva


Veškeré typy povrchových úprav lze navíc kombinovat na jednom profilu, tzn. že dveře mohou mít v exteriéru a v interiéru odlišnou povrchovou úpravu. O kvalitě materiálů a povrchových úprav se více dočtete v článku Řízení kvality.

Pro více informací o dveřních konstrukcích a nejen o nich kontaktujte naši kancelář.


21. listopadu 2012

Veletrh BAU 2013

Vážení přátelé,
rádi bychom Vás tímto pozvali na veletrh BAU 2013, který se bude konat 14.-19.1.2013 v Mnichově. Reynaers zde bude ve stánku o rozloze téměř 190m2 vystavovat nové produkty a také stávající inovované systémy.


Nyní budou představeny zejména konstrukce s vysokou izolační schopností, systémy pro nízkoenergetické a pasivní domy, posuvné dveře a také stínící technika.


Náš stánek má číslo 329 a umístěn je v hale B1.


Podrobné informace o veletrhu naleznete ZDE.
Přijďte se podívat a "prohodit" pár slov. Těšíme se na vás!


19. listopadu 2012

Zdvižně posuvné dveře CP155-LS Minergie představují čistou architekturu v každém detailu

"Pure architecture"

V každé budově je obvodový plášť základním prvkem důležitým pro dosažení co nejnižší energetické spotřeby. Průhledné stavební díly mají významný podíl na celkové spotřebě tepla. Proto je u zdvižně posuvných dveří, tak jako u oken, velmi důležitá jejich tepelná izolace.


"Pure minergie - teplo a komfort"

Zdvižně posuvné dveře CP155-LS chrání před tepelnými ztrátami v zimě a masivním přehříváním v létě. S nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla Uw<1,0W/m2k při Ug skla od 0,7W/m2K garantují certifikované zdvižně posuvné dveře MINERGIE kromě vysokých tepelných úspor energie i komfort.


CP155-LS odpovídají nejpřísnějším technologickým požadavkům na tepelnou izolaci, vzduchotěsnost a zvukový útlum.

"From pure aluminium to pure minergie"


Zdvižně posuvné dveře mají obrovskou výhodu ve flexibilitě designu fasády a nabízí velký výběr možných variant a speciálních typů provedení.

CP155-LS - příklad otvíravých variant


"Pure architecture on the paper"

Novou brožuru pro zdvižně posuvné dveře CP155-LS Minergie Vám rádi zašleme poštou. Napište si o ni!
15. listopadu 2012

REPORT 11

Vážení čtenáři,
právě vychází 11. číslo časopisu REPORT!


Tak jako v předchozích vydáních, i v tomto se dočtete o zajímavých světových projektech a netradičním řešení detailů některých systémů Reynaers.

BLOEMHOF
Architekt: Architectenbureau Marlies Rohmer, Amsterdam

Mimo jiné jsou představeny také inovace protipožárních konstrukcí CS77-FP,


systému střešního okna certifikovaného pro odvod tepla a kouře, tzv. RWA klapky,


samočinné ventilační jednotky Ventalis v kombinaci s novým akustickým těsněním,


nebo nový systém zdvojeného okna CS 77-VF.


REPORT 11 je k dispozici ke stažení či online prohlížení ZDE. Máte-li zájem o pravidelné zasílání časopisu REPORT v tištěné či elektronické podobě, navštivte webové stránky www.reynaers-solutions.com. K dispozici je na výběr z deseti světových jazyků. Vše je zdarma!

SÈVRES, FRANCIE
Architekt: Colboc Franzen & Associés Architectes

Časopis REPORT je určen architektům, projektantům a všem, kteří se zajímají o moderní architekturu a novinky ze světa hliníkových výplní otvorů a lehkých obvodových plášťů.


1. listopadu 2012

Inovace systému CS86-HI pro okna a dveře

Vážení čtenáři,
představujeme Vám nové možnosti vysoce izolovaného systému CS86-HI.

Nové řešení dveřního prahu:


Nový práh pro CS86-HI byl vytvořen na základě prahu ze systému CS104, který je určen především pro domy v nízkoenergetickém a pasivním standardu. Výsledkem jsou následující hodnoty:
- lepší vodotěsnost: třída 7A (300Pa)
- vyšší odolnost proti tlaku větru: třída 3 (600 Pa)
- lepší hodnota Uf v důsledku nižší pohledové výšky

Nový způsob frézování v kombinaci s novou dotěsňovací koncovkou:
= lepší těsnost ve spodních rozíchNové balkonové dveře s nízkým prahem:


Nové řešení nízkého spodního profilu pro balkonové dveře umožňuje pohodlnější vstup na balkon či terasu. Za použití tohoto profilu mají balkonové dveře ve spodním detailu stále podobné tepelně izolační vlastnosti jako v ostatních detailech. Použity jsou zde rohové dotěsňovací koncovky pro lepší těsnost ve spodních rozích.


Dveře s ochranou proti skřípnutí prstů:


- vyvinuty na základě klasických plochých dveří CS86-HI
- vhodné řešení především pro objekty s pohybem většího počtu dětí, jako jsou např. základní či mateřské školy
- bezpečný prostor 25mm díky speciálnímu těsnění umístěnému na straně pantů


Těsnění je přichyceno pomocí zajišťovacího upínacího profilu, který znemožňuje jeho vytrhnutí. Dveře mohou být dovnitř i ven otvíravé.Nový způsob napojení na systém posuvných dveří CP155:

Nejčastější kombinace okenního/dveřního a posuvného systému u rodinného domu je právě kombinace CS86-HI a CP155. Z tohoto důvodu byl vyvinut nový napojovací profil, který umožňuje použití existujícího spojovacího příslušenství. Spoj může zároveň plnit funkci dilatační spáry větších konstrukcí.


V případě zájmu o kterýkoli z uvedených či ostatních výrobků kontaktujte, prosíme, kancelář Reynaers.
Děkujeme.


8. října 2012

Tepelně technické výpočty v kanceláři Reynaers

Vážení čtenáři,
v naší kanceláři máme nyní možnost vypracování tepelně technických výpočtů pomocí programu Area 2011 a jeho nástavby Meshgen Area 2011. Jediné, co k takovému výpočtu od našich zákazníků potřebujeme, je výkres hodnoceného detailu ve formátu DXF.

Program Meshgen Area je určen k vytváření vstupních dat potřebných pro numerický výpočet pole teplot a částečných teplot vodní páry v programu Area.

Program Area pak umožňuje výpočet 2D stacionárního vedení tepla a vodní páry metodou konečných prvků, hodnocení okenních konstrukcí podle ČSN EN ISO 10077, výpočet tepelných toků detailem a mimo jiné i hodnocení tepelných mostů podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540.

Hodnocení nejnižší vnitřní povrchové teploty můžeme názorně ukázat na detailu ostění systému CS104 s použitím napojovacího profilu Reynaconnect.


Tento detail je převzat z brožury Doporučené detaily napojení systémů Reynaers na stavební konstrukce, která byla zpracována ve spolupráci s firmou Tremco illbruck a je zde volně ke stažení.

Průběh izotermy 8,25°C a 11,58°C (hodnoty dle ČSN 730540-2) v detailu ostění okna systému CS 104

Z detailu výše je patrné, že ostění okna se zasklením o součiniteli prostupu tepla Ug=0,5W/m2K vyhoví doporučeným hodnotám dle ČSN 730540-2 na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu jak na samotném okně, tak na jeho okolí.
Na následujícím obrázku je patrné znázornění průběhu teplot v ploše celého hodnoceného detailu.

Teplotní pole v detailu ostění okna systému CS 104

Věříme, že tyto nové možnosti budou velkým přínosem nejen pro nás, ale i pro naše zpracovatele a architekty a naše společná práce opět dostane nový rozměr.

Zdroj: www.kcad.cz
28. srpna 2012

Terminál letiště Brno - Tuřany


Návrh nové odletové haly pochází z ateliéru brněnského architekta Petra Parolka. V prostředí Brna představuje tato osobitá stavba poměrně razantní odklon od tradičního dědictví funkcionalismu a bývá nejčastěji řazena k organické architektuře a k high-tech stylu.


Základem nosné konstrukce jednolodní oblé haly o rozměrech 44,5 x 81 m je šest mohutných, v interiéru přiznaných příhradových oblouků, aerodynamický šupinatý plášť budovy je zvenku pokryt šestiúhelníkovými šablonami z titanzinkového plechu.


Interiér je vyveden čistě, v neutrálních barvách, důležitou roli zde hraje proměnné denní i umělé světlo. Terminál byl otevřen v roce 2006, následující rok obdržel v celostátní soutěži titul Stavba roku 2007.


Investor: město Brno
Realizace: 2006
Zpracovatel systémů Reynaers: Dosting
Použité systémy: CW501. srpna 2012

Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov

Nová budova Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově


Areál školy se nachází ve středu města a rozléhá se na nábřeží Lobezského potoka při soutoku s řekou Ohří. Celý areál je uzavřený v sourodou zástavbu pěti objektů a působí nově jako komplex vizuálně sladěných budov s jednoznačným členěním a funkčností.


Nová školní budova bude sloužit výhradně výuce všeobecně vzdělávacích předmětů. Záměrem architekta Romana Kouckého bylo vytvořit společné prostory pro komunikaci mezi studenty, jako základ moderního vzdělávacího centra.


Stavba zaujme specifickým konstrukčním řešením průchodů a otvorů v jednotlivých podlažích i světlem oživujícím společné prostory ve dvou urbanistických úrovních.


Nová budova obsahuje:
- 26 nových učeben
- laboratoř fyziky a chemie
- 2 učebny výpočetní techniky
Všechny učebny disponují nejmodernějšími vzdělávacími technologiemi


Název stavby: Projekt revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov
Investor: Karlovarský kraj, ISŠTE Sokolov
Projektant: RECONSTRUCTION s. r. o.
Zhotovitel: SYNER, s. r. o., ALGON, a. s., ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.
Období realizace: 12/2009 - 04/2012
Zpracovatel systémů Reynaers: Kalibra Nova, s.r.o.
Zdroj foto: Stavby Karlovarského kraje