Témata

21. prosince 2011

PF 2012Vážení čtenáři, výrobci, architekti, uživatelé,
krásné prožití vánočních svátků a v příštím "magickém" roce 2012 především zdraví a mnoho úspěchů nejen v oblasti hliníkových konstrukcí
Vám ze srdce přeje

Tým Reynaers


16. prosince 2011

R-Cube

"Nový klimatický simulátor R-Cube umístil firmu Reynaers Aluminium na přední pozici mezi zkušebními technologiemi ve stavebnictví."


Reynaers Institut, školicí, zkušební a výzkumné centrum firmy Reynaers Aluminium, nacházející se v Belgii ve městě Duffel, dokončil v listopadu rozšíření svého areálu otevřením R-Cube, nového otočného klimatického simulátoru, který umožňuje inženýrům zkoušet okna, dveře a fasádní stěny v oblasti energetiky, vzduchotěsnosti a tepelné izolace. Touto investicí Reynaers potvrzuje pozici Reynaers Institutu jako významného průmyslového centra vývoje energeticky úsporných budov a komfortních stavebních řešení.


Otočný simulátor R-Cube byl vyvinut za účelem poskytnutí informací a analýz vlastností oken, dveří a fasád a umožňuje konstruktérům ještě více pokročit ve vývoji trvale udržitelných a energeticky efektivních řešení hliníkových systémů pro stavebnictví. R-Cube umožňuje vystavit hliníkové konstrukce vlivům kombinací různých teplot, tlaku větru, vlhkosti a slunečního záření. Inženýři tak mohou porovnávat a vyhodnocovat různá řešení zastínění, přirozeného větrání, druhů zasklení a stavebních spojů, v závislosti na orientaci budovy ke světovým stranám.


R-Cube má plně automatický regulátor umožňující volné naprogramování teplotních cyklů a relativní vlhkosti vzduchu. To umožňuje kdykoli nasimulovat podmínky zimního či letního období. R-Cube má také kompletní záznamový systém pro ukládání všech dat, jako jsou energie (chlazení / topení) a rozdíly teplot v interiéru a exteriéru. Simulátor dále využívá takové technologie, jako je infračervená kamera či turbínové zařízení pro testování vzduchotěsnosti dveří. Tato zařízení umožňují přesně posoudit rozdíly v teplotě, zhodnotit izolační schopnosti a celkovou vzduchotěsnost stavby. U-hodnota samotného simulátoru R-Cube je 0,12W/m²K (v rozmezí od 0,08W/m²K do 0,16W/m²K) a lze jej tak považovat za pasivní dům.


Kromě nového simulátoru vlastní Reynaers Institute, centrum o rozloze 2800m², další špičkové zkušební vybavení, jako je souprava zařízení umožňující testovat neprůzvučnost, vzduchotěsnost a vodotěsnost hliníkových konstrukcí, stroje pro cyklické a mechanické testy či akustická komora. Každý rok se zde uskuteční v průměru 140 různých testů, vše v souladu s evropskými normami pro kvalitu, trvanlivost a spolehlivost. Zkoušky se provádí nejen na standardních systémech pro osvědčení jejich kvality, ale také na nesystémových řešeních navržených speciálně pro velké projekty.


9. prosince 2011

Yapi Kredi Bank Academy, Turecko


Yapi Kredi Bank Academy je rozšíření stávajícího bankovního komplexu budov ležícího nedaleko Istanbulu. Komplex o rozloze 65.000m² navrhl britský architekt John McAslan v roce 1998. Tvoří jej deset krychlí seskupených do vzoru mřížky, vytvářejících tak domovské prostředí pro téměř 2500 zaměstnanců. Do středu celého objektu je začleněno nádvoří, mezi krychlemi jsou pak ulice, které fungují jako krevní oběh v lidském těle. Struktura pohledového betonu v kombinaci s tónovanými skly fasády vytváří pevné, ale příjemném prostředí.


Když správa banky přišla s požadavkem vytvořit nový prostor pro vzdělávání svých zaměstnanců, v Teget Architecture navrhli jasný a jednoduchý projekt: budovu s mnoha učebnami, sálem a jídelnou. McAslanův design byl podpořen přidáním podobných kubických tvarů na stávající strukturu. Nicméně, v Teget se rozhodli odlišit jejich nové budovy od stávajícího vzoru, a tak se nový akademický úsek skládá ze dvou mohutných měděných kvádrů vystupujících z rohu celého komplexu v úhlu 45 stupňů a je přímo napojen na stávající síť.


Prostor se světlíky ve tvaru sopky, velké dřevěné schodiště vedoucí dolů do jídelny, které je také užíváno jako malé neformální auditorium, jezírko pod schodištěm, to vše v kombinaci s dřevěnou podlahou vytváří živé a zároveň klidné prostředí pro pravidelná setkání studentů během přestávek. Volba materiálů, stejně jako celkové umístění a orientace, dělá z nových budov ideální kontaktní místo pro osoby přicházející do bankovního institutu. Obrovské měděné bloky vykonzolované nad strmý svah zdůrazňují svoji monumentalitu.


Budovy mají dvojitý systém opláštění. Vnější plášť tvoří měděné perforované plechy zavěšené na ocelové konstrukci, které propouští do učeben dostatek světla. Různorodosti fasády docílili architekti pomocí různého natočení panelů při obkládání vnějšího pláště. Budova je přes děrované plechy ve dne zcela neprůhledná, v noci se však promění v zářící lucernu. V zájmu posílení monumentality je průčelí střední části mezi oběma bloky potaženo průsvitnou ETFE fólie, která propouští do interiéru nepřímé měkké světlo.


Hliníkové systémy Reynaers jsou použity v celé budově. Fasádní systém CW50 je za měděnými panely a CW50-SC (strukturálně zasklený fasádní systém) je umístěn na propojovacím "krčku" mezi novými objekty a stávajícím komplexem. Pro vnitřní prosklené stěny a dveře byl vybrán rámový systém CS59. Požární bezpečnostní únikové dveře jsou z CS77-FP.


Projekt YKB Academy byl vypracován během šesti měsíců a za dalších deset měsíců byla stavba dokončena. V roce 2009 získal projekt ocenění ArchDaily building of the year v kategorii vzdělání. Navíc jeden z architektů Teget Architecture, Ertug Ucar, získal cenu Arkitera Young Architekt 2010.

Informace o projektu:

Architekt: Teget Architecture, Istanbul
Fotograf: Cemal Emden
Použité systémy: CW 50, CS 59, CS 77-FP

8. listopadu 2011

40krát více hliníku!

Zdroj: lidovky.cz

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce zachytili v tržní síti nudle pocházející z Vietnamu, v nichž byl více než 40krát překročen maximální přípustný limit pro obsah hliníku. Jde o nejvyšší dosaženou míru kontaminace potraviny hliníkem, s jakou se SZPI doposud setkala. Informovala o tom inspekce v tiskové zprávě. Zjištěné množství hliníku činilo 442 mg/kg, přičemž nejvyšší přípustná hodnota je 10 mg/kg. Výrobek byl prodáván pod názvem "TOTACO MIEN DONG Zong‘s vermicelli Zvláštní nůdle" (včetně pravopisné chyby v názvu). Balení váží 500g a datum minimální trvanlivosti (DMT) je 31.12.2012.

Ohroženi jsou i zákazníci bister

Potravinářská inspekce nařídila okamžité stažení výrobku z oběhu. Podle provedeného šetření byla všechna balení uvedené šarže již vyexpedována dovozcem do tržní sítě, včetně provozoven bistra. Vzhledem k datu minimální trvanlivosti není vyloučeno, že lidé mohou mít tento výrobek stále doma. Všichni mají možnost "Zvláštní nůdle" vrátit prodejcům i dovozci, kterým je chebská společnost VIVACOMEX. Informace o kontaminovaném výrobku byla vložena do Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), který spojuje členské země Evropské unie s Evropskou komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. I v systému RASFF jde zatím o nejvyšší evidovanou hodnotu výskytu hliníku v potravinářském výrobku.

Zákazníci Reynaers ohroženi nejsou

Zákazníci firmy Reynaers se nemusí ničeho obávat. Zvýšená spotřeba hliníku ve Vietnamu žádným způsobem neovlivní zásoby surovin pro výrobu profilů hliníkových systémů Reynaers.


Proces výroby hliníku:

4. listopadu 2011

Médiacité, Liège, Belgie


Nové obchodní centrum, které se jako had vine starou předměstskou čtvrtí v centru města Liège v Belgii, dodává této části města svěží náboj.


Médiacité kombinuje odvážnou moderní architekturu s technologií trvale udržitelných zdrojů.Jedná se o první belgický projekt, který získal certifikaci šetrnosti k životnímu prostředí BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Metodology).Informace o projektu:

Architekt: Pierre-Michel Quertinmont (Jaspers a Eyers), Brusel ve spolupráci s Ron Arad Associates, Londýn
Použité systémy: fasády CW 50-SC, okna a dveře CS 6817. října 2011

REYNACONNECT - dokonalé utěsnění připojovací spáry

Dnešní trh jasně směřuje k realizacím nízkoenergetických a pasivních domů. Budovy spotřebují více než 40% celkové energie v Evropě, proto redukce potřeby energie pro vytápění je nejefektivnější způsob, jak snížit celkovou spotřebu energie.

Jedna z hlavních příčin úniku tepla z budovy je nekvalitně provedená připojovací spára oken a dveří. REYNAERS ALUMINIUM proto vyvinul nový systém řešení připojovací spáry pro veškeré okenní a dveřní systémy Reynaers – REYNACONNECT.


Nový profil REYNACONNECT usnadňuje způsob uchycení parotěsné izolace a kotev hliníkové konstrukce. Parotěsná izolace je dokonale přichycena po celé své délce a kotva je umístěna dál od povrchu rámu, čímž se výrazně usnadní dotažení omítky.


Až 25% energetických ztrát budov vzniká únikem tepla netěsnou připojovací spárou oken a dveří, proto je dokonalé utěsnění připojovací spáry tak důležité.


Snímek z infrakamery nám ukazuje, že teplota na vnějším povrchu budovy může dosahovat v případě nekvalitně utěsněné připojovací spáry až 15°C!


REYNACONNECT je malá investice, která výrazně snižuje únik tepla okolo oken a dveří a tím zlepšuje celkové energetické vlastnosti budovy.

Hlavní výhody tohoto systému:
  • zamezení průniku vzduchu = úniku tepla
  • prevence kondenzace uvnitř konstrukce
  • prevence tvorby plísní
  • šetření energie a snížení emisí z vytápění
  • snížení provozních nákladů
  • celkové vylepšení tepelných parametrů domu
  • vynikající poměr nákladů a zisku


REYNACONNECT je vhodný jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce jakéhokoliv typu stavby včetně pasivního domu.

Pro více informací o systému REYNACONNECT nás kontaktujte.


26. září 2011

CP155LS-HI Minergie

Představujeme Vám novou variantu vysoce tepelně izolovaných posuvných dveří CP155LS-HI Minergie. Původně se jednalo pouze o projektové řešení pro švýcarský trh, později byl však celý systém převzat jako standardní a je tedy k dispozici i na českém trhu.


Mezi hlavní výhody tohoto systému patří vysoká tepelná izolace, díky které je hodnota součinitele prostupu tepla rámu až 1,07W/m2K! Systém je díky svislé středové části široké pouze 155mm velice transparentní a umožňuje použití skla s tloušťkou až 52mm, tedy i trojskla.


Fixní část konstrukce je zasklívána zvenku, tzn. že při montáži odpadají případné problémy se zasklením velkých a těžkých skel a je tedy možné použít velké rozměry prosklených ploch.


Další výhodou je, kromě standardního manuálního ovládání klikou, možnost použití elektrického pohonu, což umožňuje max. hmotnost jednoho křídla až 400kg. Díky kování lift & slide (zdvižně posuvné křídlo) a nerezové kolejnici je ovládání velice pohodlné a tiché.

Možné konfigurace:


Reynaers nabízí více než 400 vysoce kvalitních barev - lesklé a matné povrchové úpravy, pastelové odstíny, kovové barvy a eloxované povrchy, barvy s odolností proti poškrábání, nízko-údržbové barvy Coatex nebo imitace dřeva.


18. září 2011

REPORT 9

Vážení čtenáři,
rádi Vám představujeme další číslo časopisu REPORT, ve kterém se opět dočtete o novinkách a realizovaných projektech s hliníkovými konstrukcemi Reynaers. Zde je zdarma ke stažení v anglickém jazyce.


Pokud máte zájem o pravidelné zasílání časopisu REPORT v tištěné či elektronické podobě, navštivte webové stránky www.reynaers-solutions.com. K dispozici je na výběr z deseti světových jazyků. Vše je zdarma. Anglická verze je k prohlížení online zde a ke stažení také zde.


V aktuálním čísle naleznete kromě světových referencí a novinek z oblasti hliníkových konstrukcí také informace o projektu komplexu budov realizovaném v Praze, o Západním městě, na kterém byly použity systémy Reynaers CW50 a CS86-HI.

Časopis REPORT je určen architektům, projektantům a všem těm, kteří se zajímají o moderní architekturu a novinky ve stavebnictví v oblasti hliníkových výplní otvorů a lehkých obvodových plášťů.

Reynaers


20. srpna 2011

VILA VAN ACKER SISSAU

Okna místo zdí

Stromy rostou téměř v obývacím pokoji, tráva za oknem plynule přechází k podlaze v kuchyni, žádné dělení interiéru od zahrady - to je energeticky úsporný rodinný dům od architekta Marka Van Ackera, na jehož návrhu a realizaci se podíleli také odborníci firmy REYNAERS ALUMINIUM.


Vila Van Acker Sissau se nachází na rohu pozemku v centru města Loppem, zalesněné oblasti na severozápadě Belgie. Dům byl postaven ve tvaru L s cílem optimalizovat rozložení většiny místností ve vztahu k slunečnímu světlu a pohledu z okna. Proto jsou také téměř všechny místnosti situovány směrem na jih nebo na západ.

Vila je rozdělena do dvou řádů. Ložnice, koupelna a garáž se nachází v přízemí severního křídla. Obývací prostor je v přízemí křídla východního. Místnosti jsou prostorné, otevřené a plynule přechází z jedné do druhé.

Dům je zcela otevřen do zahrady. Pro zajištění co největší transparentnosti směrem do zeleně použil Van Acker velké prosklené plochy, zatímco vnější strana budovy je z masívních zdí pro zajištění dokonalé izolace od přilehlých ulic.


Vlna na vodní hladině

Charakteristickým rysem vily Van Acker Sissau je použití střídavě transparentních a barvitých materiálů. Způsob uspořádání jednotlivých místností navíc rozhodl o neobvyklém tvaru a jednoduché linii střechy, která připomíná vlnu na vodní hladině.

Provedení komplexního stavebního projektu bylo možné díky kvalitní spolupráci mezi architektem a odborníky firmy Reynaers. Pro nejširší možný průchod z budovy směrem do zahrady se architekt rozhodl využít systém posuvných dveří s vysokou tepelnou izolací Reynaers CP 155 a pro vstup maximálního množství světla do interiéru systém Reynaers CW 50 s profily širokými pouhých 50 mm.


Dokonalost v každém detailu

Velmi důležitý byl také výběr stavebních detailů, které splňují podmínky pro trvale udržitelnou výstavbu. Architekt se rozhodl pro vícekomorový systém pro okna a dveře CS 86-HI, jeden z nejvíce energeticky účinných produktů z celé nabídky Reynaers. Vzhledem k obrovské ploše skla a velkým otevřeným prostorám bylo rozhodnuto o použití nosné ocelové konstrukce vyplněné dřevěnými rošty.


Projekt v sobě spojuje různé způsoby myšlení o formě stavebnictví a pro jeho architekta je tato stavba splněným snem. "Chtěl jsem navrhnout vilu, ve které se prolínají prostory rekreační, obytné i užitné.", vysvětluje Mark van Acker. Díky velkým prostorům a mnoha skleněným plochám tato stavba velice plynule a nenápadně spojuje interiér s exteriérem.


Informace o projektu:

Místo: Loppem, Belgie
Architekt: Mark van Acker
Fotograf: Debbie De Brauwer
Použité systémy: CW 50, CP 155, CS 86-HI

24. května 2011

Estoril Sol Residence Complex, Cascais, Portugalsko

S výhledem na oceán

Úchvatný výhled z oken, západy slunce nad Atlantikem a blízkost rušného Lisabonu. To vše nabízí Estoril Sol Residence Complex v Cascais v Portugalsku, kde byly použity hliníkové systémy Reynaers Aluminium.


Cascais je pobřežní město ležící asi 30km jižně od hlavního města Lisabon a patří mezi nejbohatší města v Portugalsku. Podél pobřeží k němu vede několikakilometrová třída Avenida Marginal, kde jsou oblíbené portugalské pláže a přístavy. Zde byl také postaven obytný komplex Estoril Sol Residence - jedna z architektonicky nejzajímavějších investic posledních let v Portugalsku.


Estoril Sol Residence Complex se nachází v místě bývalého hotelu Estoril Sol, stavby z 50. let, která byla stržena v důsledku změn v územním plánování s cílem restrukturalizace této oblasti. Odstranění hotelu odhalilo strmost svahu. Výškový rozdíl mezi místem, kde stál hotel a svahem Ribeira da Castelhana Valley, bránou do parku Parque Palmela, je téměř 30 metrů. V této souvislosti byly stanoveny dva hlavní cíle: vyrovnat výškový rozdíl mezi mořem a parkem rozšířením stávajícího parkoviště podél zmíněného svahu a zároveň vytvořit luxusní rezidenční budovy s jedinečným umístěním.


Nový komplex je založen na myšlence tří čtvercových budov. Zabírá celkovou plochu 30.000m2, má 14 podlaží, obsahuje 110 bytů různých velikostí, zahrady a rekreační oblast mezi třídou Avenida Marginal a parkem.


Vzhledem k prestižní lokalitě nad Atlantským oceánem byla stavba navržena jako síťová struktura umožňující velkorysé skleněné plochy. Díky úzké spolupráci architektů s projekčním týmem Reynaers bylo možné dosáhnout řešení, které by splňovalo požadavky této luxusní budovy.


Téměř všechny okenní a dveřní prvky byly vytvořeny na základě vysoce izolovaného systému posuvných dveří CP155, vlajkovou lodí mezi posuvnými systémy Reynaers. Nicméně tento systém musel být upraven pro splnění dvou základních požadavků: přizpůsobení místním povětrnostním podmínkám jako je vzduchotěsnost, vodotěsnost, odolnost proti tlaku větru, tepelná izolace apod. a začlenění skleněného zábradlí do okenních rámů z důvodu bezpečnosti, protože posuvná křídla byla navržena na celou výšku patra od podlahy po strop. Celkem bylo vytvořeno 10 nových profilů a různé doplňky včetně kování. Ve většině případů bylo použito zdvižně-posuvné kování v kombinaci s elektrickými pohony. Kromě systému CP155 byl také pro rohové a fixní prvky použit rámový systém CS77-HI.


Estoril Sol Residence Complex je jednou z prvních staveb v Portugalsku, které byly plně certifikovány označením CE. To dokazuje vysokou kvalitu této investice a její význam pro portugalské stavebnictví. Estoril Sol Residence Complex nejen určuje trend v moderním rezidenčním designu, ale také zvyšuje nároky na technické parametry dalších investic.


Více informací o tomto projektu naleznete na www.reynaers-solutions.com.

Estoril Sol Residence Complex:
Architekt: Gonçalo Byrne, Lisabon
Fotograf: FG + SG Architectural Photography
Investor: Fundor
Dodavatel: Consorcio Edifer / Somague, Lisabon
Výrobce: Edimetal SA, Lisabon
Systémy Reynaers: CP155-LS a CS77-HI

18. dubna 2011

4. Národní konference ČKLOP

Vážení,
zveme Vás na 4. národní konferenci České komory lehkých obvodových plášťů, která přináší pro odborníky, architekty, projektanty i odbornou veřejnost informace, vize architektů, technické novinky i postřehy z realizací.Kdy: 10.5.2011, 9:00 - 15:00 hod.
Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 1 bodem.

Těšíme se na Vaši účast.

Reynaers

Více info:
ČKLOP, Říčanská 132, Jesenice u Prahy
Tel: 725 711 682
E-mail: cklop@cklop.cz

Rezidence Triplex


Developer: TRIPLEX INVEST, s.r.o., Zámecký vrch 2085/31, Karlovy Vary
Architektonická kancelář: A69, Nad Zámečnicí 34, Praha 5
Projekční kancelář: AED PROJECT, a.s., Pod Radnicí 1235/2a, Praha 5
Generální dodavatel: BAU-STAV, a.s., Loketská 344/12, Karlovy Vary
Zahájení prací: 7/2008
Dokončení prací: 3/2011


Rezidence Triplex jsou situovány podél ulice Pražská Silnice v Karlových Varech. Představují především objekty pro trvalé bydlení. Každý ze tří objektů má vlastní garáže a parkovací stání, střecha jednoho z nich je navíc koncipována jako terasa pro potřeby rezidentů, v dalším jsou např. komerční prostory.
Bytové domy byly konstrukčně navrženy jako monolitické železobetonové skeletové konstrukce s vyzděnými příčkami z cihelných bloků. Založení stavby je provedeno na betonových pilotách.


Projekt byl architektem Georgi Stanishevem navržen do soutěže o cenu Miese van der Rohe, která je udělována nejlepším novým evropským stavbám.


Použité systémy Reynaers:
Okna a dveře CS86-HI
Posuvné dveře CP155-LS
Fasádní systém CW50-HI

Kapacita:
Byty: 49
Parkovací stání: 57
Celková plocha bytů: 5400m2