Témata

18. listopadu 2014

Rozšíření systému CP 130-LS

CP 130-LS je systém posuvných dveří se zdvižně posuvným kováním. Stavební hloubka tohoto systému je ve standardním provedení 130 mm.


V poslední době získal systém CP 130-LS několik nových variant, které jsou odrazem požadavků moderní architektury a také samotných uživatelů, kteří žádají maximální prosklení a velké průchozí rozměry s minimálními překážkami.

Nové možnosti systému CP 130-LS

  • dveře posuvné do pouzdra
  • vícenásobná kolejnice "multi rail"
  • bezprahové řešení


DVEŘE POSUVNÉ DO POUZDRA

Tato nová varianta systému CP 130-LS umožňuje maximální propojení interiéru s exteriérem díky možnosti odsunutí křídel do pouzdra ve stěně. Napojení systému na ostění je provedeno v jedné rovině, a to při otevřených i zavřených křídlech.

Standardní pouzdro

Pouzdro může být viditelné nebo skryté, zapuštěné se stejným vzhledem a úpravou, jako ostění.

Zapuštěné pouzdro


VÍCENÁSOBNÁ KOLEJNICE "MULTI RAIL"

Multi rail umožňuje v jedné konstrukci až 8 kolejnic. Tím poskytuje uživateli průchozí otvor do exteriéru s maximálními rozměry.

Multi rail


BEZPRAHOVÉ ŘEŠENÍ

Toto řešení umožňuje výšku prahového profilu v jedné rovině s interiérovou i exteriérovou podlahou. Kolejnice pro každé křídlo je pouze v místě potřeby, čímž je dosaženo maximálního komfortu při průchodu. Průběžná podlaha působí navíc velmi esteticky a dokonale spojuje interiér s exteriérem.

Bezprahové řešení

Všechny nové varianty je možné libovolně kombinovat pro maximální volnost při návrhu posuvných dveří CP 130-LS.


Kombinace se zavřenými křídly

Kombinace s otevřenými křídly

Pro více informací nejen o systému CP 130-LS nás kontaktujte.

www.reynaers.cz