Témata

18. listopadu 2013

HIGH INSULATION PLUS

"Tři zdokonalené systémy"

V Reynaers Aluminium jsme vždy hledali nová řešení výrobků. Nevytváříme ale stále jen nové systémy. Hledáme také způsoby, jak zdokonalit ty stávající. Našim zákazníkům se snažíme nabídnout více možností, pokud jde o systémy s dobrými izolačními hodnotami. Nyní jsme zdokonalili tři naše nejprodávanější systémy pro okna a dveře a posunuli je na vyšší verzi s lepšími tepelnými vlastnostmi s označením HI+, která znamená nižší hodnoty součinitele prostupu tepla rámu "Uf", tedy vyšší energetickou účinnost.

CS 86-HI+

CS 86-HI+

Zdokonalený systém CS86-HI+ pro okna a dveře je se svým vysoce izolačním přerušeným tepelným mostem ideální pro nízkoenergetické stavby. V Reynaers Aluminium se podařilo dosáhnout  u tohoto systému až na hodnotu Uf=0,93W/m²K, a to díky třem modifikacím. Protože přerušení tepelného mostu v hliníkových profilech dříve tvořil převážně polyamid, je nyní tato vnitřní komora vyplněna materiálem XPS. Sklo je navíc uloženo v optimální poloze vzhledem k přerušenému tepelnému mostu a vnější zasklívací těsnění tvoří tepelně izolační rám po obvodu skla. Výsledkem je větší tepelný komfort.

CS 77-HI+

CS 77-HI+

Varianta HI+ je dispozici také u systému CS77 pro okna a dveře. I zde byla mezera tepelně izolační komory vyplněna XPS vložkami, sklo lépe umístěno vůči přerušenému tepelnému mostu a bylo také přidáno vnější izolační zasklení těsnění. Výsledkem je minimální hodnota Uf=1,1W/m²K.

ES 50-HI+

ES 50-HI+

Systém ES50 získal vylepšení, která výrazně zvyšují izolační schopnost ven i dovnitř otvíravých oken a dveří z tohoto systému. Bylo vyvinuto nové středové těsnění, které rozděluje prostor mezi rámem a křídlem na dvě komory. Dále byl prostoru komory přerušeného tepelného mostu vyplněn XPS vložkou a přidána PEX pěna po obvodu skla, což vede ke zvýšení energetické účinnosti a minimální hodnotě Uf=1,6W/m²K.

www.reynaers.cz